Thứ bảy,  26/09/2020

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 đạt 97,3%

LSO-Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm học 2013-2014, tỉnh Lạng Sơn có 9596 thí sinh dự thi, trong đó có 7928 thí sinh khối THPT và 1668 thí sinh khối GDTX.
Học sinh Trường THPT Việt Bắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014  

Kết quả của khối THPT: có 7693 học sinh tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 97,3%, trong đó xếp loại giỏi là 225 thí sinh ( tỷ lệ 2,9%), loại khá 981 thí sinh (tỷ lệ 12,7%). Có 2 trường có tỷ lệ đỗ 100% là trường THPT chuyên Chu Văn An và THPT Dân tộc Nội trú tỉnh. Trường có tỷ lệ đỗ thấp là THPT Dân lập Ngô Thì Sỹ 78,37% và THPT Pác Khuông (Bình Gia) 92,96%.

Khối GDTX đạt tỷ lệ tốt nghiệp 95,14%, trong đó có 1 em đạt loại giỏi và 38 em đạt loại khá. Có 2 Trung tâm có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% là Trung tâm GDTX 1 và Trung tâm GDTX 2. Trung tâm có tỷ lệ đỗ thấp là GDTX Văn Quan 74,31% và Trường Cao đẳng Nông lâm nghiệp Đông Bắc 89,47%.

So với năm học 2012-2013, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của khối THPT tăng 1,67%, khối GDTX tăng 9,08%. Tỷ lệ tốt nghiệp loại khá và giỏi của khối THPT cũng tăng 6,78% so với năm học trước.

MH