Thứ bảy,  24/10/2020

Ngành GD&ĐT Lạng Sơn tổng kết thi đua khối giáo dục thường xuyên

LSO-Ngày 20/6/2014, ngành GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết thi đua năm học 2013-2014 của khối giáo dục thường xuyên (GDTX). Lãnh đạo ngành GD&ĐT, lãnh đạo các Trung tâm GDTX trong toàn tỉnh đã về dự hội nghị.
Học sinh bổ túc cụm xã thuộc Trung tâm GDTX Lộc Bình trong giờ học trực tuyến 

Năm học 2013-2014, khối GDTX của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển mà điển hình là loại hình bổ túc THPT xã, cụm xã. Toàn khối có 140 lớp với 3376 học sinh, giảm 3 lớp-254 học sinh so với năm học trước. Do đặc điểm loại hình, việc duy trì sỹ số của khối GDTX gặp nhiều khó khăn, toàn khối giảm tới 507 học sinh, tỷ lệ 13,1%; những Trung tâm có sĩ số giảm mạnh là Trung tâm GDTX 2, Trung tâm GDTX Chi Lăng. Song song với tăng cường dạy bổ túc văn hóa, các Trung tâm đã năng động, sáng tạo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ để tạo nhiều cơ hội học tập cho người dân. Toàn khối đã liên kết, phối hợp mở được 18 lớp Đại học với 1.190 học viên, 55 lớp Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề với 1653 học viên, 48 lớp dạy nghề nông thôn và nghề phổ thông với 1.474 học viên, 106 lớp Ngoại ngữ, Tin học với 3237 học viên và 162 lớp thuộc các loại hình khác với trên 14.500 học viên.

Sau 3 năm thực hiện mở lớp bổ túc THPT xã, cụm xã, các Trung tâm đã khắc phục nhiều khó khăn về đội ngũ và CSVC, mở và duy trì được loại hình này với chất lượng khá. Với 710 học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT, tỷ lệ tốt nghiệp đã đạt trên 93%, góp phần cùng toàn khối nâng tỷ lệ tốt nghiệp bổ túc THPT năm nay lên 95,14%.

Tại hội nghị, các Trung tâm đã có nhiều tham luận về duy trì lớp bổ túc THPT xã, cụm xã; việc liên kết đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là tham gia dạy nghề nông thôn và nghề phổ thông.

MH