Thứ năm,  22/10/2020
Sáp nhập các đơn vị, trường học:

Xu thế tất yếu

LSO-Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã tích cực sáp nhập các phòng, trường học khó khăn về tuyển sinh và quy mô quá nhỏ, phản ánh đúng xu thế tất yếu trong hoạt động GD&ĐT  hiện nay. 
Cán bộ Trường Kinh tế – Kỹ thuật Lạng Sơn nay là Khoa Kinh tế – Kỹ thuật thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Giảm đầu mối hành chính

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Lạng Sơn là tỉnh miền núi, dân cư thưa thớt, quy mô dân số và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm dẫn đến số lớp, số học sinh ở một số trường, điểm trường giảm mạnh nên trong tỉnh có khá nhiều trường học có quy mô quá nhỏ. Cùng đó, công tác tuyển sinh của một số trường chuyên nghiệp gặp nhiều khó khăn hoặc không đáp ứng được nhu cầu của xã hội… Do vậy, việc sắp xếp lại các đơn vị, trường học này là cần thiết.

Theo đó, năm 2016, Sở GD&ĐT đã sáp nhập Phòng Giáo dục thường xuyên với Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, góp phần giảm số phòng chuyên môn thuộc sở từ 11 xuống còn 10 phòng. Sở phối hợp chuyển các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện về UBND các huyện để thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND các huyện. Năm 2017, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp thuộc Sở GD&ĐT được sáp nhập về Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật (KT-KT) sáp nhập về Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Lạng Sơn. Ở cấp huyện, 13 cặp trường được sáp nhập thành trường liên cấp hoặc cùng cấp. Nếu như đầu năm học 2016 – 2017, toàn tỉnh còn 744 trường học và cơ sở giáo dục, thì dự tính đến đầu năm học 2017 – 2018 giảm xuống còn gần 730 trường, cơ sở giáo dục.

Do việc sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện thận trọng, xuất phát từ thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng, nên sau sáp nhập, các đơn vị, trường học đã dần thích ứng với điều kiện, môi trường mới, đi vào hoạt động ổn định. Đơn cử trước khi sáp nhập, Trường Trung cấp KT-KT Lạng Sơn tuyển sinh đào tạo gặp nhiều khó khăn, quy mô đào tạo hằng năm chỉ đạt trên 34%. Năm học 2016 – 2017, trường chỉ thu hút được 271 học sinh, giảm 2/3 số học sinh theo học cách đây 5 năm. Sau sáp nhập và trở thành 1 khoa của Trường CĐSP Lạng Sơn đã giải quyết được các vấn đề về chỉ tiêu tuyển sinh; cơ cấu tổ chức bộ máy; hiệu quả hơn về sử dụng con người, tài sản, ngân sách; quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề đặc biệt là đào tạo trình độ cao đẳng được mở rộng.  

Bố trí hợp lý cán bộ, giáo viên dôi dư

Năm học 2016 – 2017, các đơn vị, trường học sáp nhập đã dôi dư nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên. Riêng đối với các trường ở cấp huyện, sau sáp nhập dôi dư 18 cán bộ quản lý, 29 giáo viên và 26 nhân viên. Ông Bùi Văn Quang, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT cho biết: Để có phương án bố trí, sắp xếp phù hợp, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ xem xét từng trường hợp cụ thể để điều động một số người đến những đơn vị còn thiếu hoặc có người mới nghỉ hưu; vận động, giải quyết nghỉ hưu sớm đối với một số cán bộ, giáo viên, nhân viên theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Tại các đơn vị trực thuộc, Sở GD&ĐT có phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp. Như trường hợp sau sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp với Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn đã dôi dư 11 người. Trong số này, 1 cán bộ quản lý được bố trí làm giáo viên dạy nghề, 1 người được giải quyết nghỉ hưu, 9 giáo viên và nhân viên được bố trí về các đơn vị còn thiếu.

Thầy Ninh Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường CĐSP Lạng Sơn cho biết: Nhà trường đã tiếp nhận 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường Trung cấp KT-KT; Hiệu trưởng Trường Trung cấp KT-KT trước mắt được bổ nhiệm là Trưởng Khoa KT-KT; một số cán bộ lãnh đạo các phòng của trường cũ được bổ nhiệm làm lãnh đạo các phòng; giáo viên, nhân viên hành chính được bố trí về các khoa, phòng tương ứng của trường.

MINH ĐỨC