(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Từ 26/10, nếu chủ nhà không thực hiện kê khai đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3, từ 101-200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ./.