Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Năm 2018, Việt Nam diễn ra nhiều sự kiện nổi bật như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP…/.