Mỗi dân tộc có cách ăn Tết khác nhau với những món truyền thống vô cùng đặc sắc./.