(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Từ 13 đến 28/2, Festival Về miền Quan họ 2019 và kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2009-2019) được tổ chức tại thành phố Bắc Ninh và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh./.