Thứ hai, 24/06/2019

Chủ động ứng phó dịch tả lợn châu Phi

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đầu năm 2019, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã phát dịch tại Hưng Yên và Thái Bình. Ngay sau khi phát hiện dịch, các cơ quan chức năng đã áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn. Người dân cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để ứng phó, không để dịch bệnh lây lan.

[Infographic] Chủ động ứng phó dịch tả lợn châu Phi

Theo Nhandan