Chủ nhật,  08/12/2019

10 địa phương không còn hộ nghèo có người có công

Đến cuối năm 2018, có 10 tỉnh, thành phố không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công. Phấn đấu hết năm 2019, đa số địa phương còn lại trên cả nước sẽ không còn đối tượng hộ nghèo này.

[Infographic] 10 địa phương không còn hộ nghèo có người có công

Theo Nhandan