Chủ nhật,  23/02/2020

Những cán bộ được điều động, luân chuyển từ đầu năm 2019 đến nay

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ cấp cao từ đầu năm 2019 đến nay.
Theo VOV