Thứ sáu,  07/08/2020

“Ðền ơn đáp nghĩa” với người có công

Những năm qua, toàn xã hội đã thể hiện lòng biết ơn người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực. Các hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa” đã góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công.

[Infographic]

Theo Nhandan