Thứ bảy,  04/04/2020

Những đối tượng nào được tăng lương, phụ cấp từ 1/7/2020?

Theo dự thảo mà Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ, sẽ có 9 đối tượng được tăng lương cơ sở lên mức 1.600.000 đồng/tháng bắt đầu từ ngày 1/7/2020.
Theo VOV