Thứ hai,  13/07/2020

Khuyến cáo người dân phòng chống nCoV

Ngày 30-1, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) đã phối hợp biên soạn khuyến cáo phòng chống nCoV toàn diện để người dân tự bảo vệ sức khỏe trước sự diễn biến phức tạp của bệnh do virus Corona gây ra.

Infographic: Khuyến cáo người dân phòng chống nCoV

Theo Nhandan