Thứ bảy,  24/10/2020

Cảnh sát giao thông phạt tại chỗ trong trường hợp nào?

Những vi phạm CSGT phát hiện trực tiếp khi tuần tra, kiểm soát mà hình thức phạt là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 250 -500 nghìn đồng thì bị phạt tại chỗ.
Theo VOV