Thứ tư,  08/07/2020

Thông báo khẩn tìm người có liên quan đến lịch trình của BN 243

Bộ Y tế đề nghị những người có mặt trong thời gian, địa điểm dưới đây liên hệ với cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe.
Theo VOV