Thứ ba,  14/07/2020

Chi tiết các tỉnh, thành cách ly xã hội theo 3 mức độ

12 tỉnh, thành thuộc nhóm có Nguy cơ cao tiếp tục thực nghiêm các nội dung của Chỉ thị 16, ít nhất đến ngày 22/4.
Theo VOV