Thứ tư,  02/12/2020

Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa cho người lao động

Đại dịch Covid-19 hiện nay khiến không ít lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc thiếu việc làm. Do đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã trở thành “bà đỡ” khi người lao động gặp rủi ro về việc làm, bù đắp những tổn thất về mặt tài chính cho họ. Chính sách này giúp họ khả năng cũng như cơ hội quay lại thị trường lao động nhanh hơn nhờ tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề miễn phí… trong khi chờ dịch bệnh sắp qua.

[Infographic] Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa cho người lao động

Theo Nhandan