Thứ ba,  02/03/2021

Hộ kinh doanh được hỗ trợ như thế nào?

Theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15 /2020/QĐ-TTg ngày 24-04-2020, những hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng, phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19, sẽ được hỗ trợ một triệu đồng/hộ/tháng.

[Infographic] Hộ kinh doanh được hỗ trợ như thế nào?

Theo Nhandan