Thứ tư,  20/01/2021

Nội dung kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV

 Chương trình nghị sự tại Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV được chia thành hai đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung, tập trung vào nhiều nội dung quan trọng.

[Infographic] Nội dung kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV

Theo Nhandan