Thứ tư,  27/01/2021

Tiến trình tiêm thử nghiệm trên người vaccine ngừa Covid-19 ở Việt Nam

Hiện nay Việt Nam đã sản xuất được 2 loại vaccine ngừa Covid-19 gồm Nanocovax, Covivac và đang tiêm thử nghiệm trên người…
Theo VOV