Chủ nhật, 22/07/2018
[Infographics] Bức tranh kết quả phòng chống tham nhũng
[Infographics] Bức tranh kết quả phòng chống tham nhũng
Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn Từ sau Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014, đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, có một bước tiến mạnh, đạt...
[Infographics] Tìm hiểu về chiến lược hợp tác kinh tế ACMECS
[Infographics] Tìm hiểu về chiến lược hợp tác kinh tế ACMECS
(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn) Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) đã thúc đẩy hợp tác kinh tế chung và hợp tác song phương để khai thác, phát huy lợi thế so sánh giữa các vùng, các nước thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách./....
Trang 2 / 3123