Thứ bảy,  04/07/2020

Khánh thành điểm Megavnn cho thanh niên

LSO-Trong 2 ngày, 2 – 3/12/2013, Tỉnh đoàn Lạng Sơn phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn khánh thành 2 điểm Megavnn cho thanh niên tại xã Quảng Lạc (thành phố Lạng Sơn) và thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng).

LSO-Trong 2 ngày, 2 – 3/12/2013, Tỉnh đoàn Lạng Sơn phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn khánh thành 2 điểm Megavnn cho thanh niên tại xã Quảng Lạc (thành phố Lạng Sơn) và thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng).

Thanh niên xã Quảng Lạc tra cứu thông tin tại điểm Megavnn

Mỗi điểm Megavnn cho thanh niên được trang bị 1 dàn máy vi tính có nối mạng Internet. Các điểm này sẽ phục vụ miễn phí cho thanh niên trên địa bàn tra cứu các thông tin phục vụ học tập, tham khảo các kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, khoa học kỹ thuật… Chương trình hỗ trợ điểm Megavnn bắt đầu được Viễn thông Lạng Sơn triển khai từ năm 2010, đến nay, toàn tỉnh đã có 13 điểm truy cập Internet miễn phí cho thanh niên với 24 dàn máy vi tính trị giá trên 100 triệu đồng. Qua đó, nhằm phát huy tiện ích của công nghệ thông tin giúp thanh niên nông thôn ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, tích cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.

HOÀNG VƯƠNG