Thứ sáu,  18/10/2019
Hội thảo khoa học đánh giá trình độ công nghệ một số doanh nghiệp:

Cần có những giải pháp cụ thể

LSO-Ngày 20/12/2013, tại Lạng Sơn, Trung tâm Hỗ trợ và chuyển giao công nghệ, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ (Bộ KH-CN) phối hợp với Sở KH-CN tỉnh Lạng Sơn tổ chức buổi hội thảo khoa học đánh giá trình độ công nghệ một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

LSO-Ngày 20/12/2013, tại Lạng Sơn, Trung tâm Hỗ trợ và chuyển giao công nghệ, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ (Bộ KH-CN) phối hợp với Sở KH-CN tỉnh Lạng Sơn tổ chức buổi hội thảo khoa học đánh giá trình độ công nghệ một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở KH-ĐT, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh…, và 30 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở KH-CN Lạng Sơn báo cáo trình độ công nghệ tại các doanh nghiệp trên địa bàn

Tại hội thảo, lãnh đạo Sở KH-CN Lạng Sơn đã báo cáo quá trình khảo sát thực tế về trình độ công nghệ của các doanh nghiệp. Theo đó, thời gian qua, Sở KH-CN phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và chuyển giao công nghệ đã lựa chọn 30 doanh nghiệp thuộc 4 nhóm ngành, lĩnh vực: khai thác khoáng sản, công nghiệp sản xuất (chế biến nông lâm sản), công nghiệp sản xuất (vật liệu xây dựng, cơ khí, điện), công nghiệp phụ trợ. Qua khảo sát thực tế, điểm trình độ công nghệ của các doanh nghiệp của Lạng Sơn chỉ đạt mức trung bình, một số chỉ đạt điểm trình độ công nghệ thấp.

Tại hội thảo này, đại diện các doanh nghiệp và đại diện ngành khoa học đã cùng thảo luận, góp ý kiến nhằm bổ sung thêm một số các tiêu chí đánh giá. Qua thảo luận, đại diện các doanh nghiệp đề nghị cần có một sự thống nhất về các phương pháp đánh giá, tiêu chí, chuẩn so sánh và thang điểm để việc đánh giá trình độ công nghệ được tiến hành chính xác hơn và dựa trên cùng một mặt bằng, từ đó việc so sánh các kết quả đánh giá giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực hay giữa các lĩnh vực khác nhau mới có ý nghĩa. Các doanh nghiệp đều khẳng định, buổi hội thảo khoa học này đã giúp các doanh nghiệp thấy được hiện trạng công nghệ của mình để có kế hoạch đổi mới công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị của những sản phẩm do chính doanh nghiệp mình sản xuất ra.

Tuy vậy, các doanh nghiệp cũng có ý kiến rằng, ngành khoa học cần đưa ra những giải pháp cụ thể và phù hợp với từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực.

TRÍ DŨNG