Thứ bảy,  27/02/2021

Lạng Sơn đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

LSO-Nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả để phục vụ người dân và doanh nghiệp, 2 năm gần đây, Lạng Sơn đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). 
Người dân đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe qua bưu điện 

Lạng Sơn phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo Cổng thông tin điện tử của tỉnh cung cấp 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến (DVHCCTT) mức độ 2 trở lên cho người dân và doanh nghiệp; cung cấp 60% các DVCTT mức độ 3; triển khai một số DVHCCTT mức độ 4 trên hệ thống Cổng thông tin điện tử; đẩy mạnh cung cấp DVCTT đến cấp xã. Năm 2017, đảm bảo cung cấp 100% DVHCCTT mức độ 2, duy trì hiệu quả 14 DVHCCTT mức độ 3 hiện có trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.  

Để đạt mục tiêu đề ra, 2 năm gần đây, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện. Ông Nông Phương Đông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết: Sở đã đánh giá mức độ hoàn thành cung cấp DVCTT; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai lộ trình; xây dựng kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT của tỉnh phục vụ cho việc triển khai DVCTT; theo dõi, giám sát quá trình triển khai các trương trình, dự án về công nghệ thông tin (CNTT)…

Cùng với sự vào cuộc của Sở TT&TT, các sở, ngành, đơn vị liên quan cũng chủ động đề xuất triển khai cung cấp DVCTT theo lộ trình đã đăng ký được UBND tỉnh phê duyệt; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu dịch vụ công của mình tới người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; bố trí thiết bị, nguồn nhân lực CNTT và đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT đủ năng lực để đáp ứng việc cung cấp DVCTT trên website của đơn vị mình…

Từ sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, việc cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh đạt kết quả nhất định. Về hạ tầng CNTT, hiện tại, Cổng thông tin điện tử của tỉnh tiếp tục hoạt động hiệu quả; 20 sở, ban, ngành và 11 UBND cấp huyện có trang thông tin điện tử để cung cấp dịch vụ. Nhiều DVHCCTT được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử các sở, ngành, huyện, thành phố. Đến thời điểm này, cả tỉnh có trên 90% TTHC được cung cấp DVHCCTT mức độ 1 và mức độ 2 (gần 1.400 thủ tục), 14 TTHC được cung cấp ở DVHCCTT mức độ 3. Các TTHC được thực hiện DVHCCTT mức độ 3 chủ yếu là những TTHC có tần suất thực hiện nhiều như đăng ký kinh doanh; cấp đổi giấy phép lái xe…

Qua cung cấp, DVCTT cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp. Ví dụ từ năm 2016 đến nay, thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp mà không cần phải trực tiếp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn. Thông qua mạng điện tử, doanh nghiệp được thông báo kết quả xử lý hồ sơ. Hay như DVHCCTT cấp đổi giấy phép lái xe đã tạo thuận lợi cho người dân trong và ngoài tỉnh đăng ký, kê khai thông tin qua mạng, chủ động đăng ký thời gian đến cấp đổi giấy phép lái xe tại Sở Giao thông – Vận tải. Từ khi triển khai dịch vụ (giữa năm 2015) đến nay, có gần 8.500 lượt người dân tương tác dịch vụ đồng thời gửi hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện.

Anh Hà Văn Tiến, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định chia sẻ: “Qua nghiên cứu trên mạng biết thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe đã triển khai trực tuyến ở Lạng Sơn nên tôi tham gia. Ứng dụng dịch vụ giúp tôi không mất nhiều thời gian, chi phí, công sức đi lại đến Sở Giao thông – Vận tải nộp hồ sơ, thay vào đó chỉ cần ngồi nhà thực hiện các thao tác kê khai và nộp hồ sơ trên máy tính. Cách làm này rất nhanh chóng, thuận tiện cho người ở xa trung tâm tỉnh như tôi”. 

Để đảm bảo các bước trong lộ trình cung cấp DVCTT, hiện công tác tuyên truyền khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử, đầu tư và nâng cấp hạ tầng CNTT, bố trí nguồn nhân lực đủ trình độ… đã và đang được Lạng Sơn tăng cường triển khai, thực hiện.

MINH ĐỨC