Thứ bảy, 20/04/2019

Năm 2020, Hà Nội sẽ có 38 trạm quan trắc không khí

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Tuấn Định, TP Hà Nội đang chỉ đạo quyết liệt trong đầu tư, triển khai các dự án về môi trường. Trong đó, thành phố duy trì, duy tu 104 hồ điều hòa; xây dựng thêm các nhà máy xử lý nước thải... 

Dự kiến, cuối năm 2019, toàn bộ nước thải của nội thành cơ bản được xử lý, góp phần cải thiện môi trường sông Tô Lịch, sông Nhuệ. 

Cùng với đó, Hà Nội xử lý ô nhiễm 122 hồ nội thành; phối hợp với các sở, ngành xử lý bùn và ô nhiễm ở hồ Tây và hồ Hoàn Kiếm; đồng thời, lắp đặt 10 trạm quan trắc tự động không khí, 2 trạm quan trắc nước tự động (hồ Tây và hồ Hoàn Kiếm). Mục tiêu đến năm 2020, Hà Nội sẽ có 38 trạm quan trắc không khí theo quy hoạch đã được duyệt, nhằm kiểm soát chất lượng không khí trên địa bàn Thủ đô hiệu quả hơn.

Theo Hanoimoi