Thứ năm, 24/01/2019

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

LSO-Chiều nay (31/5), đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (TCĐLCL) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN).


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn nghe báo cáo nhanh tình hình hoạt động của chi cục. Theo đó, từ đầu năm đến nay, chi cục đã triển khai thực hiện đúng tiến độ nhiệm vụ và kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng thực hiện, giúp Sở KHCN, UBND tỉnh quản lý nhà nước về TCĐLCL. 5 tháng đầu năm 2018, chi cục phối hợp tổ chức 2 đợt kiểm tra TCĐLCL; kiểm tra chất lượng 150 lô hàng hoá nhập khẩu; thực hiện kiểm tra nắm tình hình áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 tại 10 UBND cấp xã; kiểm tra việc áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO đối với 19 cơ quan, đơn vị.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm khu vực tiếp đón
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, cán bộ chi cục kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến đầu tư trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; áp dụng các luật và văn bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL; công tác tuyên truyền về năng suất chất lượng; triển khai hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; kiểm tra hàng hoá lưu thông trên thị trường…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà chi cục đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, chi cục cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, của ngành; làm tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát hàng hóa trong lưu thông; kiểm định, kiểm nghiệm; đẩy mạnh dự án nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa trên địa bàn. Với các kiến nghị về bố trí kinh phí mua sắm thiết bị, chi cục cần đánh giá lại hệ thống trang thiết bị hiện nay, có kế hoạch cụ thể, chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan, báo cáo sở KHCN để đưa vào dự toán năm 2019. Các ý kiến kiến nghị về năng suất chất lượng đa số đều thuộc dự án năng suất chất lượng, vì vậy, ban điều hành và chi cục cần chủ động giải quyết, tham mưu. Với kiến nghị về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia, các phòng, ban chuyên môn cần rà soát lại, triển khai thực hiện đúng quy trình.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn đã kiểm tra tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

THỤC QUYÊN