Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 14-15/12
 

Sáng 14/12 tại Hà Nội, Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin năm 2018 (gọi tắt: REV-ECIT 2018) đã chính thức được khai mạc.

Hội nghị được tổ chức thường niên đã trở thành diễn đàn lớn để các đại biểu công bố và trình bày các báo cáo khoa học về điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin. “Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin Việt Nam hướng tới cách mạng công nghiệp lần thứ 4” cũng là chủ đề chính của hội nghị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải nhấn mạnh: “Hội thảo này đã và đang có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin, góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trong khu vực. Các báo cáo khoa học tại hội thảo này đã chứng tỏ điều đó. Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ ngành liên quan đang khẩn trương nghiên cứu và tham mưu cho Chính phủ xem xét thống nhất ban hành khung chính sách mang tính đột phá, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy sự phát triển kiện toàn về kinh tế.”

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, Hội nghị quốc gia lần thứ 21 về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin không chỉ thuần túy về học thuật mà còn tạo diễn đàn cho các doanh nghiệp, các trường, viện trao đổi kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông hy vọng những lần tiếp theo, sự kiện sẽ thu hút sự quan tâm hơn nữa của các doanh nghiệp nhằm tạo nên một cộng đồng chia sẻ, tăng cường khả năng kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách từ chính sách đến thực tế.

Trong năm 2018, Hội nghị đã nhận được 70 báo cáo khoa học từ các viện, trường và các tổ chức nghiên cứu khoa học; 56 báo cáo đã được chấp nhận, trong đó 33 báo cáo được trình bày trong 8 tiểu ban là Tiểu ban Mạng, Tiểu ban Anten và Truyền sóng, Tiểu ban Cảm biến và Ứng dụng, Tiểu ban Thông tin vô tuyến và Mã hóa, Tiểu ban IOT và Mạng cảm biến không dây, Tiểu ban Thông tin vô tuyến, Tiểu ban Xử lý tín hiệu và Thuật toán, Tiểu ban Đo lường và Tiêu chuẩn.

Các đại biểu đều thống nhất rằng cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội lớn để Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển. Nắm bắt cơ hội này, Việt Nam cần có những thay đổi mạnh mẽ về chính sách, tăng cường đầu tư, phân bổ hợp lý nguồn vốn để phát triển công nghệ, đặc biệt là hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực.

Trong hai ngày từ 14-15/12, các chuyên gia sẽ cùng bàn thảo về chủ đề liên quan tới: Internet kết nối vạn vật, nền tảng của công nghệ 4.0; ứng dụng công nghệ 4.0 trong các giải pháp an ninh, an toàn thông tin, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành điện tử – viễn thông cho kỷ nguyên số; các giải pháp phát triển công nghiệp điện tử tại Việt Nam.

Bên lề hội nghị còn có triển lãm một số sản phẩm tiểu biểu trong các lĩnh vực có liên quan do các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu và phát triển, tiếp cận công nghiệp 4.0…/.