Thứ bảy,  08/08/2020

Năm 2019: Khơi thông các nguồn lực đầu tư vào KH&CN

Khơi thông các nguồn lực, tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp; triển khai các giải pháp để tiếp thu và làm chủ các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; biến khởi nghiệp sáng tạo thành một trong những động lực đột phá cho đổi mới mô hình tăng trưởng… là những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được ngành KH&CN triển khai trong năm 2019.

Ngày 21/1, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành KH&CN năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc báo cáo tại Hội nghị. 

 

KH&CN đóng góp nhiều thành tựu phát triển kinh tế – xã hội

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho biết, với vai trò được Chính phủ giao là đầu mối cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), Bộ KH&CN đã xây dựng và gửi Sổ tay hướng dẫn về chỉ số GII năm 2018 cho các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện. Chỉ số GII năm 2018 của Việt Nam tiếp tục tăng, đứng thứ 45 trong số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ, là thứ hạng cao nhất mà nước ta đạt được từ trước tới nay.

Triển khai nhiệm vụ đầu mối về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ KH&CN đã tổ chức làm việc với các bộ, ngành, địa phương; phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách: Phối hợp xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chủ trì xây dựng, trình Chính phủ Nghị quyết của Chính phủ về cuộc Cách mạng lần thứ tư; triển khai Chương trình trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”; phê duyệt Kế hoạch triển khai “Nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo đến năm 2025”.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cũng tập trung triển khai Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa để hình thành hệ thống nền tảng với các chức năng và công cụ cho phép thu thập, xử lý và chia sẻ các dữ liệu dùng chung trong cộng đồng người Việt như: Dữ liệu bản đồ số Việt Nam; dữ liệu tiếng nói tiếng Việt, dữ liệu nông nghiệp, y tế, văn hóa… Dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” được ứng dụng để tìm kiếm thông tin, tìm đường, tìm địa chỉ trên toàn quốc, là cơ sở cho các doanh nghiệp có thể sử dụng để tạo ra các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch…

Theo Thứ trưởng Phạm Công Tạc, KH&CN đã có những đóng góp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Có thể kể đến những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp như phát triển nông nghiệp thông qua việc khuyến khích phát triển sản xuất quy mô lớn, hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ vào sản xuất; năng lực nghiên cứu, dự báo và thông tin thị trường được nâng cao để kịp thời định hướng tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, KH&CN chú trọng vào hỗ trợ phát triển sản phẩm của doanh nghiệp theo chuỗi giá trị để tạo ra sản phẩm, hàng hóa mang nhãn hiệu Việt Nam có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp.

Nhiều sản phẩm đã được thiết kế, chế tạo thành công đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương với sản phẩm nhập khẩu như: Dây chuyền sản xuất nhà thép nhẹ tiền chế; chế tạo robot 5 bậc tự do phục vụ đào tạo; chế tạo hệ thống sấy lúa vỉ ngang… Việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất đã tạo ra các sản phẩm như thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ phòng và điều trị bệnh ung thư, rối loạn mỡ máu, tim mạch, điều hoà hormone, các bệnh nhiễm HIV/AIDS, viêm gan… có giá thành bằng khoảng 60-70% giá của sản phẩm ngoại nhập.

 

Khơi thông các nguồn lực đầu tư cho KH&CN

Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho biết, để tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu trong năm 2019, ngành KH&CN đã xác định những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm để triển khai thực hiện.

Năm 2019 sẽ là năm khơi thông các nguồn lực, tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp. Đồng thời, thu hút chọn lọc, có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài trong tình hình mới thông qua các dự án, nhiệm vụ hợp tác KH&CN. Đặc biệt, ưu tiên dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, tiềm năng đóng góp, lan tỏa, chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đặc biệt, chú trọng triển khai các giải pháp để tiếp thu và làm chủ các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng trình Chính phủ Nghị quyết về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới phù hợp với xu hướng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.

Bên cạnh đó, phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia liên kết chặt chẽ với cộng đồng khởi nghiệp trong khu vực và quốc tế, biến khởi nghiệp sáng tạo thành một trong những động lực đột phá cho đổi mới mô hình tăng trưởng. Xây dựng Đề án phát triển Trung tâm khởi nghiệp quốc gia thống nhất, trước mắt tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Xây dựng Mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia.

Một nhiệm vụ rất quan trọng đối với ngành KH&CN trong năm 2019 là phát triển tiềm lực KH&CN, nhân lực KH&CN. Chú trọng giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả chính sách thu hút, sử dụng, trọng dụng cán bộ KH&CN.

Cùng với đó là đẩy mạnh phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, dịch vụ KH&CN. Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN.

Năm 2019, ngành KH&CN cũng tập trung thực hiện hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Tập trung thúc đẩy bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, phát triển và khai thác tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo Chinhphu