Thứ năm,  16/07/2020
Hội đồng Khoa học tỉnh:

Đánh giá, nghiệm thu 2 nhiệm vụ thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ

LSO-Ngày 16/6/2020, Hội đồng Khoa học tỉnh tổ chức tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020 đối với dự án: xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm cao khô chợ bãi, huyện Văn Quan; quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Văn Lãng” cho sản phẩm hồng vành khuyên của huyện Văn Lãng.


Đại diện nhóm thực hiện đề tài xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm
Cao khô Chợ Bãi huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn báo cáo quá trình thực hiện dự án

Tại buổi làm việc, thành viên nhóm thực hiện đề tài đã báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ, kết quả dự án và làm rõ nội dung trao đổi của Hội đồng Khoa học như: chất lượng sản phẩm, năng suất, sản lượng, thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhận thức của các hộ sản xuất về sử dụng và phát triển nhãn hiệu tập thể, các nội dung về hồ sơ trong quá trình triển khai dự án…

Tại đây, Hội đồng Khoa học đã nghiệm thu đối với dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm cao khô chợ bãi, huyện Văn Quan. Với dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Văn Lãng” cho sản phẩm hồng vành khuyên của huyện Văn Lãng, Hội Đồng khoa học yêu cầu nhóm thực hiện tiếp tục chỉnh sửa, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong tháng 6/2020.

HOÀNG VƯƠNG