Thứ tư, 23/01/2019

Liên kết khởi nghiệp cùng phát triển

LSO-Phát huy thành quả đạt được, Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn tiếp tục đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đất nước.


Ông Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh:
“Hội cần tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo”.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới mà Hội Doanh nhân trẻ cần tiếp tục triển khai hiệu quả là hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo để tạo thêm đội ngũ doanh nhân trẻ nhiệt huyết, khích lệ chuyển đổi các mô hình kinh doanh hộ cá thể lên hình thức doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hội viên để tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nhân trẻ, góp phần tạo mối quan hệ đoàn kết, cộng đồng cùng phát triển.

Cùng với đó, quan tâm đào tạo, hỗ trợ doanh nhân xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường và khả năng tiếp cận thị trường trong và ngoài tỉnh. Trong đó chú trọng các chuẩn mực cơ bản về đạo đức kinh doanh của doanh nhân, doanh nghiệp thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.


Ông Huỳnh Văn Long, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Long:
“Liên kết cùng phát triển”.

Thời gian tới, hội tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình “Hội viên ưu đãi hội viên”, đây là chương trình xuyên suốt của hội trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới, hội sẽ khuyến khích các doanh nghiệp trong hội ưu tiên, tạo điều kiện quan tâm sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau, ký kết các hợp đồng liên kết hợp tác vừa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, vừa tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên của hội.

Cùng với đó, tăng cường hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước; nâng cao chất lượng hoạt động các nhóm doanh nghiệp theo ngành, nghề sản xuất, kinh doanh; tăng cường hoạt động để giúp doanh nghiệp hội viên được giao lưu, liên kết, hợp tác, phát triển; khuyến khích, hỗ trợ hội viên liên kết triển khai các dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư, đặc biệt dự án lớn, có tầm quan trọng của tỉnh.


Ông Hoàng Hữu Công, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Lạng Sơn:
“Khẳng định vai trò kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với chính quyền”.

Thường trực hội xác định tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của tổ chức hội là nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của hội viên cũng như cộng đồng doanh nhân trẻ để kịp thời phối hợp đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn. Trong đó ưu tiên kết nối để các doanh nghiệp chủ động hợp tác khắc phục và thúc đẩy sản xuất. Những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật, hội sẽ tập hợp, phân tích và lựa chọn hình thức phù hợp để kiến nghị đến các cấp chính quyền, các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét xử lý.

Đồng thời, với vị trí là thành viên trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, hội sẽ chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp với hiệp hội tổ chức các chương trình gặp mặt, đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh. Qua đó, tạo cơ hội để doanh nghiệp thể hiện tiếng nói của mình và đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh những cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung cũng như những chính sách đã và đang phát huy hiệu quả cần tiếp tục duy trì.

TRÍ DŨNG