Thứ sáu, 26/04/2019

Bàn giao dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn

LSO-Chiều 25/5/2018, tại Lạng Sơn, Bộ Giao thông – Vận tải và UBND tỉnh tổ chức bàn giao dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Dự có đồng chí Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.


Bộ GTVT và UBND tỉnh Lạng Sơn ký biên bản bàn giao

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ Bộ Giao thông – Vận tải về UBND tỉnh Lạng Sơn đối với lĩnh vực quản lý dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn; sau thời gian khẩn trương chuẩn bị, Bộ Giao thông – Vận tải và UBND tỉnh thống nhất bàn giao dự án cao tốc từ Bộ Giao thông – Vận tải về UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý dự án.

Tại lễ bàn giao, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cam kết: Bộ Giao thông – Vận tải với chức trách là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành sẽ thực hiện đúng chức trách, quyền, nghĩa vụ và phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện dự án cũng như tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Thứ trưởng cũng đề nghị UBND tỉnh sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý để dự án được thực hiện theo kế hoạch đặt ra.

Về phía Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lạng Sơn luôn mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ và sự chỉ đạo của bộ chuyên ngành để dự án được thực hiện thuận lợi, từ chế độ chính sách đến thiết kế chỉ tiêu kỹ thuật, xây dựng định mức dự toán… Tỉnh sẽ luôn chủ động sẵn sàng triển khai và thực hiện quản lý dự án theo đúng quy định hiện hành.

Đại diện Bộ Giao thông – Vận tải và UBND tỉnh đã ký biên bản bàn giao giữa hai đơn vị. Tại buổi bàn giao, đại diện nhà đầu tư cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với bộ và UBND tỉnh trong quá trình triển khai đẩy nhanh tiến độ dự án đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ, các bộ và UBND tỉnh Lạng Sơn.

TRÍ DŨNG – CÔNG QUÂN