Thứ bảy, 23/02/2019
Bắc Sơn:

Điểm sáng trồng rừng

LSO-Năm 2018, huyện Bắc Sơn được giao chỉ tiêu trồng mới 650 ha rừng. Đến tháng 5, toàn huyện trồng được 474,6 ha, đạt 73% chỉ tiêu. Dự kiến hết tháng 6/2018, huyện phấn đấu trồng đạt và vượt chỉ tiêu giao.


Nông dân xã Vạn Thủy, huyện Bắc Sơn chăm sóc cây quế mới trồng

Những năm qua, UBND huyện Bắc Sơn đặc biệt quan tâm tới công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng. Huyện xây dựng và ban hành định hướng phát triển lâm nghiệp theo lộ trình cụ thể trên cơ sở thực tế về quỹ đất, nguồn nhân lực của huyện… Để công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt hiệu quả, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực trồng, chăm sóc và phát triển rừng.

Hằng năm, các phòng ban chuyên môn của huyện đều phối hợp tổ chức từ 1-2 lớp tập huấn/xã để hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng cho người dân. Cùng với đó, các ban, ngành chức năng chú trọng kiểm tra, đảm bảo chất lượng giống, tiến độ trồng rừng… Nhờ có sự định hướng, tuyên truyền và hỗ trợ của nhà nước cùng sự chủ động của người dân, công tác trồng rừng của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích rừng trên địa bàn huyện đạt 38.038,4 ha, tăng 1.613 ha (so với năm 2012); độ che phủ rừng đạt 54,39%, tăng 3,59% so với năm 2012.

Cùng với tuyên truyền, vận động, các cơ quan chuyên môn như: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm huyện còn làm tốt công tác hướng dẫn nhân dân quy trình kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây mới trồng. Do đó, tỷ lệ cây sống sau khi trồng rừng đạt cao (trên 95%).

Ông Hoàng Ngọc Dương, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Sơn cho biết: Năm 2018, Hạt được Chi cục Kiểm lâm tỉnh giao chỉ tiêu trồng mới 150 ha cây phân tán. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phân bổ diện tích trồng cho các xã. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn, kiểm lâm địa bàn tăng cường xuống cơ sở, vận động nhân dân chuẩn bị hiện trường, đôn đốc việc cuốc hố, nghiệm thu cuốc hố… để công tác trồng rừng theo đúng tiến độ và đạt được các yêu cầu kỹ thuật đặt ra. Tính đến ngày 4/5/2018, đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu trồng cây phân tán tại 13 xã trên địa bàn.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế rừng, từ năm 2010, phong trào trồng rừng của huyện bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Từ đó đến nay, hằng năm huyện duy trì trồng mới từ 500 – 600 ha rừng, tập trung nhiều ở các xã: Vũ Lễ, Vạn Thủy, Tân Tri, Tân Thành, Trấn Yên, Đồng Ý, Nhất Tiến… Người dân chủ yếu trồng một số loại cây như: keo, quế, mỡ, lát hoa, bạch đàn…

Anh Lê Văn Thuận, thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ cho biết: Được định hướng của xã, từ năm 2008, tôi bắt đầu trồng rừng. Năm 2016, khai thác rừng bạch đàn, gia đình thu nhập 350 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ rừng nên từ đó đến nay, năm nào gia đình tôi cũng mở rộng diện tích trồng rừng. Năm nay, gia đình vừa trồng mới 3 ha bạch đàn, nâng tổng diện tích rừng của gia đình lên 20 ha.

Ngoài gia đình anh Thuận, hiện trên địa bàn huyện có rất nhiều hộ gia đình có thu nhập cao từ rừng, chủ động đầu tư trồng và chăm sóc rừng. Tiêu biểu như hộ các ông: Triệu Tiến Dung, xã Vạn Thủy; Đặng Đăng Hương, xã Nhất Tiến;  Phạm Văn Lân, xã Vũ Lễ…

Ông Hoàng Đình Sỹ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh cho biết: Từ năm 2016 đến nay, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nên nhận thức, ý thức của người dân huyện Bắc Sơn về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng được nâng lên. Năm 2018, Bắc Sơn là huyện đi đầu về công tác trồng rừng, đến nay huyện đã hoàn thành chỉ tiêu trồng cây phân tán từ ngân sách tỉnh và ngân sách huyện giao.

NGUYỄN PHƯƠNG