Thứ ba, 15/01/2019

Thêm hơn 7,1 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam

Ngày 29-5, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 7,1 tỷ USD và số vốn FDI thực hiện đạt 6,75 tỷ USD.

Cụ thể từ đầu năm đến thời điểm 20-5-2018, Việt Nam đã thu hút được 1.076 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài mới với số vốn đăng ký đạt hơn 4,6 tỷ USD, tăng 14,6% về số dự án và giảm 16,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 393 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư thêm gần 2, 5 tỷ USD.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 5 tháng đạt hơn 7,1 tỷ USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn FDI thực hiện 5 tháng đầu năm ước tính đạt 6,75 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 5 tháng qua còn có 2.341 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 2,75 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 5 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút lượng FDI lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt hơn 2,2 tỷ USD, chiếm hơn 49% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt hơn 898 triệu USD, chiếm 19,3%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 623,3 triệu USD, chiếm 13,4%; các ngành còn lại đạt 846,1 triệu USD, chiếm 18,2%.

TP Hồ Chí Minh hấp dẫn, Hàn Quốc số 1

Cả nước có 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án FDI được cấp phép mới trong 5 tháng đầu năm, trong đó TP Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký lớn nhất với gần 541 triệu USD, chiếm 11,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hà Nội 525,6 triệu USD, chiếm 11,3%; Bình Dương 403,8 triệu USD, chiếm 8,7%; Đồng Nai 373,6 triệu USD, chiếm 8%; Bạc Liêu 365,8 triệu USD, chiếm 7,9%; Ninh Thuận 327,6 triệu USD, chiếm 7%; Hà Nam 198,3 triệu USD, chiếm 4,3%; Bà Rịa – Vũng Tàu 195,7 triệu USD, chiếm 4,2%; Quảng Ninh 176,6 triệu USD, chiếm 3,8%.

Trong số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 5 tháng qua, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với hơn một tỷ USD, chiếm gần 22% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nhật Bản hơn 904 triệu USD, chiếm hơn 19%; Thái-lan hơn 536 triệu USD, chiếm 11,5%; Singapore hơn 503 triệu USD, chiếm 10,8%; Hồng Công (Trung Quốc) gần 475 triệu USD, chiếm 10,2%; Trung Quốc gần 281 triệu USD, chiếm 6%; Hà Lan 186,6 triệu USD, chiếm 4%.

Theo Nhandan