Thứ sáu, 22/02/2019

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Đình Lập

LSO-Hôm nay (29/5), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới các xã: Kiên Mộc, Bính Xá, Bắc Xa của huyện Đình Lập.


Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu tại buổi kiểm tra

Là 1 trong 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chỉ đạo điểm phấn đấu về đích NTM giai đoạn 2016-2020, đến nay, xã Kiên Mộc đã đạt 9/19 tiêu chí. Năm 2018, xã phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí gồm: tiêu chí về trường học, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá, tiêu chí về thông tin truyền thông, tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đối với xã Bắc Xa, xã điểm phấn đấu về đích NTM năm 2018, hiện đã đạt 12/19 tiêu chí. Còn lại 7/19 tiêu chí chưa đạt hiện  cũng đang được gấp rút được triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, một số tiêu chí phụ thuộc vào tiến độ xây dựng như: trường học, y tế. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, nhân dân trong xã đã tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện tiêu chí, từ đó, xã Bắc Xa quyết tâm phấn đấu về đích NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

Là xã được chọn chỉ đạo điểm phấn đấu về đích NTM từ năm 2017 chuyển sang, đến nay, xã đã đạt 18/19 tiêu chí. Còn tiêu chí về nhà ở dân cư, xã đang vận động, theo dõi giúp đỡ 3 hộ có nhà tạm xây dựng, nâng cấp nhà ở đạt chuẩn.

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh đã giải đáp, làm rõ một số kiến nghị của các xã, đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể để các xã thực hiện tiêu chí do sở, ngành mình phụ trách.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, về cơ bản cả 3 xã đã có những chuyển biến trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM, nhất là ở xã Kiên Mộc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND huyện tập trung rà soát, phối hợp hỗ trợ các xã thực hiện những tiêu chí chưa đạt (tập trung chủ yếu ở 2 xã: Kiên Mộc và Bắc Xa) như tiêu chí về giao thông, trường học, thông tin truyền thông, nhà ở, giảm nghèo, xây dựng các mô hình sản xuất. Các xã cần có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, đồng thời cần xác định rõ những việc xã, thôn, của người dân cần phải làm, việc gì cần sự hỗ trợ của nhà nước. Bên cạnh đó, các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng NTM như: làm đường giao thông, nhà ở dân cư và nhất là tiêu chí về môi trường. Qua đó, phấn đấu huyện Đình Lập nói chung và 3 xã hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM.

TÂN AN