Thứ tư, 23/01/2019

Phát động Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

LSO-Hôm nay (29/5), tại huyện Văn Lãng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Văn Lãng tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 (NS&VSMT). Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng và trên 100 đoàn viên, thanh niên xã Tân Lang.


Đại biểu trồng cây tại thôn Nà Cưởm, xã Tân Lang

Tuần lễ quốc gia NS&VSMT hằng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động từ 1998. Năm 2018, Tuần lễ quốc gia NS&VSMT được phát động với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”. Qua đó nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, đoàn thể, chính quyền về tầm quan trọng của việc cung cấp NS&VSMT vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững NS&VSMT.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân về giữ gìn và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa để huy động tối đa các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực  nước sạch và công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Các huyện, thành phố tổ chức tốt công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, cần thiết phải có các điểm xử lý rác tập trung, xây dựng thêm nhiều hố thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý kiên quyết các vi phạm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch và công trình cấp nước.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham dự và đoàn viên thanh niên xã Tân Lang, huyện Văn Lãng tổ chức trồng 200 cây thông và 3 cây ngọc lan tại thôn Nà Cưởm, xã Tân Lang.

ĐỖ HOẠT