Thứ sáu, 19/04/2019

Vinh danh cộng đồng Doanh nghiệp Hà Nội tại Giải thưởng kinh doanh châu Á – Thái Bình Dương

Tối 1/6, tại Hongkong (Trung Quốc), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội được vinh danh với giải thưởng Stevie Silver Winners của Stevie Awards châu Á – Thái Bình Dương trong hai hạng mụcGiải thưởng đổi mới quản lý các tổ chức phi lợi nhuận/phi chính phủ và Giải thưởng cho sự kiện của tổ chức phi lợi nhuận/phi chính phủ”.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nhận Giải thưởng 

Giải thưởng Stevie châu Á – Thái Bình Dương là chương trình giải thưởng kinh doanh duy nhất ghi nhận sự đổi mới tại nơi làm việc ở 22 quốc gia thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Giải thưởng Stevie được xem là giải thưởng kinh doanh hàng đầu thế giới, ghi nhận thành tích trong các chương trình như Giải thưởng Kinh doanh quốc tế cho tới nay đã được 16 năm.

Năm nay, hơn 800 đề cử từ các tổ chức trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương được đánh giá trong năm nay trong các hạng mục như: Giải thưởng về sáng tạo trong sản phẩm và dịch vụ, Giải thưởng về quản lý sáng tạo, và Giải thưởng sáng tạo trong các trang web của công ty, và nhiều giải thưởng khác. Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã giành chiến thắng trong hạng mục Giải thưởng cho đổi mới quản lý các tổ chức phi lợi nhuận/phi chính phủ” và hạng mục Giải thưởng cho sự kiện của tổ chức phi lợi nhuận/phi chính phủ.

Theo Chinhphu