Thứ tư, 20/03/2019
Xây dựng nông thôn mới ở các xã đạt chuẩn:

Nâng “chất” tiêu chí môi trường

LSO-Đạt được tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí này lại càng khó hơn, chính vì vậy, nâng “chất” tiêu chí này luôn được các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) quan tâm thực hiện.


Cảnh quan môi trường ở thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng
được giữ gìn xanh – sạch – đẹp

Trong nhiều cuộc kiểm tra thực tế tình hình xây dựng NTM cũng như đến dự và trao bằng công nhận cho các xã đã đạt chuẩn NTM, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh luôn nhấn mạnh đến tiêu chí môi trường. Trong đó, các xã không chỉ phấn đấu đạt được tiêu chí mà phải giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí.

Hết năm 2017, toàn tỉnh có 36 xã đạt chuẩn NTM và đương nhiên cả 36 xã này đều đã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Các xã đạt chuẩn đã và đang giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí.

Ví dụ như ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, năm 2014, Chi Lăng là 1 trong 2 xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM. Sau khi đạt chuẩn, xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó có tiêu chí môi trường. Ông Hoàng Văn Khai, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường. Cụ thể hằng năm, các thôn trong xã tổ chức phát quang đường làng, ngõ xóm được trên 28 km, người dân đóng góp gần 13.000 ngày công; tổ chức thu gom bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các vườn cây ăn quả; đã có 80% số hộ dân có địa điểm tập trung, đốt rác đúng quy định (khi mới đạt chuẩn NTM năm 2014 mới có khoảng 20% số hộ có điểm đốt rác). Chất lượng tiêu chí môi trường của xã tiếp tục được nâng cao. Cảnh quan đường làng, ngõ xóm luôn sáng – xanh -sạch – đẹp.


Người dân xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng xây mương thoát nước
giữ gìn vệ sinh môi trường

Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng cũng đang từng ngày nâng “chất” tiêu chí môi trường. Ông Hoàng Văn Trưởng, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn cho biết: Đạt chuẩn NTM năm 2016, từ đó đến nay, xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí môi trường. Xã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh, cảnh quan đường làng, ngõ xóm, chăn nuôi hợp vệ sinh… Điển hình như cụm dân cư số 3, thôn Bến Lường, 100% số hộ trồng cây xanh và xanh hóa tường rào; tất cả các hộ xây dựng, sửa chữa chuồng trại, khu vệ sinh đảm bảo môi trường; người dân tổng vệ sinh tập trung 1 lần/tuần. Để chung tay nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó có tiêu chí môi trường, người dân ở cụm dân cư số 3 đã đóng góp trên 300 triệu đồng.

Cùng với sự nỗ lực, chủ động của các xã đã đạt chuẩn, trong những năm qua, các cấp, ngành luôn quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường. Cụ thể, công tác tuyên truyền lồng ghép, vận động được các huyện, xã triển khai thường xuyên. Năm 2017, các huyện, thành phố phối hợp tổ chức  tuyên truyền được 2.210 buổi với 140.899 lượt người tham dự về các nội dung liên quan đến xây dựng NTM nói chung, trong đó tiêu chí môi trường là một trong những nội dung được tuyên truyền nhiều nhất. Không chỉ tuyên truyền, vận động, để giúp các xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, năm 2017, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã có hướng dẫn tạm thời thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung nhiều vào môi trường như: việc xây dựng nhà ở và công trình phụ trợ; cải tạo vườn hộ, chuồng trại chăn nuôi vệ sinh và cảnh quan đường làng ngõ xóm sáng – xanh – sạch – đẹp. Ngay sau đó, tỉnh đã lựa chọn 4 thôn (khu dân cư) ở 4 xã đã đạt chuẩn để chỉ đạo điểm. Đến nay, cơ bản các xã đã xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu, diện mạo thôn xóm, khu dân cư không ngừng được đổi mới.  Năm 2018, theo kế hoạch của tỉnh, mỗi xã đã đạt chuẩn xây dựng thành công từ 1 – 2 khu dân cư kiểu mẫu, trong đó, nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng/xã.

Với sự chủ động của các xã, sự quan tâm chỉ đạo sát sao, hỗ trợ thiết thực của nhà nước, tiêu chí môi trường của các xã đã đạt chuẩn tiếp tục được giữ vững và nâng cao, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

TÂN AN