Thứ ba, 23/04/2019

Triển khai tuyên truyền về thu giá điện tử tự động không dừng tại Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (13/6), Tổng cục Đường bộ phối hợp với Sở Giao thông – Vận tải triển khai Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg ngày 23/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 27/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đến tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn.


Đồng chí Nghiêm Văn Hải, Giám đốc  Sở Giao thông – Vận tải Lạng Sơn phát biểu giải đáp một số ý kiến của doanh nghiệp vận tải

 

Việc thu giá điện tử tự động không dừng hướng tới Nhà nước quản lý hoạt động thu đối với nguồn tiền của các trạm BOT thực hiện trên phạm vi toàn quốc nói chung, trạm thu khu vực tỉnh Lạng Sơn nói riêng, bảo đảm công khai, minh bạch. Để thực hiện được mục tiêu này, Tổng cục Đường bộ đã tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ dán thẻ đầu cuối thu giá điện tử tự động không dừng và đã tổ chức thực hiện tại 28 trạm thu giá BOT trên phạm vi toàn quốc, trong đó có trạm thu giá khu vực tỉnh Lạng Sơn.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, việc tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp áp dụng biện pháp dán thẻ đầu cuối thu giá điện tử tự động không dừng được triển khai từ ngày 13/6/2018. Theo đơn vị cung cấp dịch vụ, tất cả các phương tiện khi thực hiện dán thẻ đầu – cuối sẽ đạt được nhiều tiện lợi như: tiết kiệm thời gian, nhiên liệu, không còn ùn tắc tại các trạm và minh bạch hóa thu phí vì sự phát triển chung của xã hội. Tất cả nguồn tiền thu được được truyền về trung tâm dữ liệu của Tổng cục Đường bộ để quản lý, góp phần chấm dứt tình trạng gian lận trong thu giá tại các trạm do nhà đầu tư các dự án BOT thực hiện thu.

Trong khuôn khổ buổi tuyên truyền, đơn vị cung cấp dịch vụ dán thẻ, Tổng cục Đường bộ và Sở Giao thông – Vận tải đã giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc dán thẻ đầu – cuối thu giá điện tử tự động không dừng như khi chuyển đổi xe, đổi biển, chuyển chủ sở hữu xe, thủ tục đăng ký… Đa số các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh thể hiện quan điểm ủng hộ giải pháp dán thẻ đầu cuối thu giá điện tử tự động không dừng.

TRANG NINH