Thứ bảy, 23/03/2019

Chi Lăng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

LSO-Sáng nay (14/6), UBND huyện Chi Lăng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (nghị quyết) và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.


Đồng chí Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2008-2017

Sau 10 năm thực hiện nghị quyết và 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay, kinh tế nông nghiệp của huyện Chi Lăng chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay tích cực; nhận thức của nông dân về phương thức sản xuất có nhiều thay đổi…

Qua đó, giá trị sản xuất của toàn ngành nông nghiệp năm 2017 đạt 1.524,79 tỷ đồng, tăng 776,47 tỷ đồng so với năm 2008; tổng diện tích gieo trồng năm 2017 đạt hơn 11,2 nghìn héc – ta, tăng 0,99% so với 2008; sản lượng lương thực có hạt đạt gần 36 nghìn tấn, tăng 14,43% so với 2008. Trên địa bàn từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn sản xuất với thị trường như: vùng chuyên canh cây na; vùng chuyên canh trồng ớt cay; vùng chuyên canh cây lâm nghiệp… Tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới tạo thành phong trào lan tỏa đến mọi thôn bản và người dân, đến nay, 100% số xã có đường nhựa, đường bê tông đến trung tâm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân khu vực nông thôn giảm 2%/năm, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 16,8%; bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 9,95 tiêu chí/xã, tăng 5 tiêu chí/xã so với năm 2013….

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho 21 tập thể; 5 cá nhân; 23 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết giai đoạn 2008-2017.

ĐỖ HOẠT