Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: K.D)

Ngày 14/6, tại Hà Nội, Diễn đàn “Blockchain: Xu hướng và tầm nhìn phát triển” do Báo VnExpress tổ chức đã được diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp.

Diễn đàn nhằm mục đích kết nối trực tiếp các đơn vị phát triển blockchain (công nghệ chuỗi khối), doanh nghiệp ứng dụng công nghệ với các cơ quan quản lý để đưa ra được những đề xuất, kiến nghị pháp lý dành cho công nghệ trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, dù còn rất mới, nhưng công nghệ này đã được đưa vào chiến lược phát triển kinh tế số thời gian tới. Cụ thể, blockchain đang được ứng dụng thử nghiệm trong hai lĩnh vực chính là truy xuất nguồn gốc cho nông sản và logistics. Tuy nhiên, blockchain chỉ là một công nghệ và không phải là chiếc máy kiểm tra nói dối. Bởi vậy, cần có sự tham gia của các đơn vị kiểm soát, đơn vị cung cấp ứng dụng dựa trên công nghệ này nhưng đến nay chưa có định hướng cụ thể nào dẫn dắt cho hoạt động blockchain.

Phát biểu tại diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, thế giới hiện đại sống trong cuộc cách mạng lần thứ tư làm thay đổi căn bản nền sản xuất thế giới. Thay đổi phương thức sản xuất và lực lượng sản xuất. “Sự phát triển của khoa học công nghệ tác động lên hệ thống chính trị thế giới, trong đó, công nghệ blockchain được dự đoán sẽ dẫn dắt công nghệ tương lai”, đồng chí Nguyễn Văn Bình nói.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình, với đặc tính phi tập trung, độ bảo mật cao, đây là công nghệ mang tính cách mạng ứng dụng trong nhiều ngành. Với tiềm năng lớn của công nghệ này, nhiều quốc gia đã nghiên cứu ban hành chính sách để thúc đẩy phát triển. Không nằm ngoài xu thế, Việt Nam cần theo dõi khuyến khích, để đưa ra chính sách pháp luật nhằm giảm thiểu rủi ro…