Thứ bảy, 23/02/2019

Xây dựng nông thôn mới: Bình Gia dồn lực xã điểm

LSO- Theo lộ trình đề ra, giai đoạn 2016 - 2020, mỗi năm huyện Bình Gia phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Theo kế hoạch năm 2018, Bình Gia lựa chọn xã Mông Ân phấn đấu đạt chuẩn NTM. Hiện huyện đang dồn lực củng cố cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Kết quả rà soát các tiêu chí, đầu năm 2018, xã Mông Ân chỉ đạt 8/19 tiêu chí, trong số 11 tiêu chí chưa đạt thì nhóm tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng có tới 7 tiêu chí, còn lại 4 tiêu chí liên quan đến thu nhập, giảm nghèo, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Để từng bước tháo gỡ khó khăn, hoàn thành từng tiêu chí chưa đạt, huyện Bình Gia đã triệu tập cuộc họp gồm: các ban, ngành chức năng của huyện và lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban, đoàn thể xã; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm vận động tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các thôn triển khai thực hiện từng tiêu chí.

Nhân dân thôn Bản Muống, xã Mông Ân xây dựng nhà văn hóa thôn

Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết: Đối với xã Mông Ân, riêng các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, huyện đã có kế hoạch cụ thể dồn vốn triển khai các dự án, hiện các công trình như: giao thông, trường học, trạm y tế, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, với tổng kinh phí nhà nước cấp, ghi kế hoạch vốn hơn 10 tỷ đồng… đang được thi công với tinh thần hết sức khẩn trương. Nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tầng không đáng ngại, vấn đề lớn nhất huyện trăn trở là làm sao phải tổ chức phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân một cách hiệu quả và bền vững để hoàn thành tiêu chí thu nhập và giảm nghèo. Các giải pháp đặt ra là bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước thì chính người dân phải nhận thức ra vấn đề, từ đó tìm hướng thoát nghèo cho mình hiệu quả.

Hiện nay, huyện đang triển khai hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản xuất trồng cây chanh leo, cà gai leo với diện tích hơn 3 ha, tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ hơn 180 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ còn tập trung trồng ngô lai cao sản để phát triển chăn nuôi, mô hình phát triển du lịch cộng đồng cũng đang được các hộ dân tính toán triển khai thực hiện thí điểm.

Xã Mông Ân có 7 thôn thì thôn Đồng Hương là khó khăn hơn cả, thôn có 70 hộ thì có tới 40 hộ nghèo, đất nông nghiệp manh mún, diện tích đất trồng lúa, ngô chưa đầy 15 ha. Ông Hoàng Văn Vương, trưởng thôn Đồng Hương cho biết: Để từng bước giảm nghèo, từ năm 2017, nhiều hộ dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, theo đó mô hình kinh tế tổng hợp như: trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn nuôi được 17 hộ đang thử nghiệm. Bản thân gia đình ông Vương cũng xuống tận tỉnh Bắc Giang tìm hiểu mô hình trồng cây ăn quả như: bưởi, cam, táo… để tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế.

Có một điểm đáng mừng, mặc dù Đồng Hương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhưng bà con luôn đoàn kết và sẵn sàng đóng góp nguồn lực để xây dựng công trình công cộng. Chẳng hạn như để xây dựng nhà văn hóa thôn, mỗi hộ đóng góp 1 triệu đồng. Đến nay công trình đang thực hiện phần thô, dự kiến đến tháng 8/2018 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Qua thực tế khảo sát tại xã, ngoài các công trình do huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng như: trường học, trạm y tế, 3 công trình đường giao thông trục xã, công trình điện…. hiện bà con đang tập trung thi công xây dựng mới 5 nhà văn hóa thôn và bê tông hóa đường giao thông ngõ, xóm theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các thôn được Nhà nước cấp 30 tấn xi măng để làm mới hơn 500 m đường bê tông; giá trị khối lượng thực hiện xây dựng 5 công trình nhà văn hóa thôn đạt hơn 300 triệu đồng. Để tạo nguồn lực xây dựng công trình, nhân dân đóng góp gần 400 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, đôn đốc tiến độ đang được huyện thực hiện nghiêm túc, hằng tuần đều  giao ban tại xã để nắm bắt kết quả thực hiện từng tiêu chí. Hy vọng với sự vào cuộc của chính người dân và sự hỗ trợ của các cấp, ngành, Mông Ân sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Trang Ninh