Thứ sáu, 22/02/2019

Công ty Điện lực Lạng Sơn: Chủ động các biện pháp cấp điện cho kỳ thi THPT quốc gia 2018

LSO- Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra từ ngày 25 đến 27/6/2018. Để đảm bảo cho thí sinh thi đạt kết quả cao nhất, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã xây dựng phương án cụ thể, qua đó đảm bảo việc cấp điện tại các điểm thi ổn định, an toàn.

Ông Vũ Đình Toản, Giám đốc Điện lực Văn Lãng cho biết: Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trên địa bàn huyện có 1 điểm thi tại trường THPT Văn Lãng. Để đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi, đến nay, Điện lực huyện đã triển khai xong các biện pháp như: kiểm tra toàn bộ lưới điện, lập phương án đảm bảo cấp điện cho kỳ thi. Cùng với đó, đơn vị bố trí lực lượng tại điểm thi, lực lượng trực để kịp thời xử lý sự cố có thể xảy ra. Đến nay, tại điểm thi đã được bố trí 1 máy phát điện dự phòng để sẵn sàng cấp điện ngay nếu có sự cố mất điện.

Nhân viên Điện lực Chi Lăng kiểm tra đường dây dự phòng để khắc phục kịp thời khi sự cố xảy ra

Tại thành phố Lạng Sơn cũng vậy, thời điểm này, Điện lực thành phố đã hoàn thành việc kiểm tra, sửa chữa toàn bộ lưới điện, nhất là các khu vực có điểm thi. Theo lãnh đạo Điện lực thành phố, trên địa bàn có 3 điểm thi, đơn vị đã bố trí lực lượng, máy phát điện dự phòng tại các điểm thi, các phương án đảm bảo cấp điện cho kỳ thi được đơn vị hoàn thành trước ngày 6/6/2018. Ngoài ra, đơn vị tiến hành kiểm tra toàn bộ đường dây, các trạm biến áp, siết chặt các lèo, đầu cốt, các điểm tiếp xúc và kiểm tra mức dầu để đảm bảo không bị sự cố khi mang tải cao; kiểm tra cân pha lưới điện hạ thế, san tải các máy biến áp phân phối; kiểm tra các tủ điện hạ áp, thay thế các dây chì, áp – tô – mát bị quá tải hoặc chất lượng kém. Những biện pháp đó sẽ giúp hạn chế và không để xảy ra sự cố gây mất điện. Nếu trường hợp sự cố mất điện do nhảy lưới sẽ được khắc phục trong vòng từ 5 phút đến 7 phút; trường hợp sự cố gây mất điện do sét đánh thì khắc phục trong vòng 1 giờ, khi đó các máy phát điện dự phòng sẽ hoạt động để cấp điện tại các điểm thi.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Để đảm bảo cấp điện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã có văn bản chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh làm việc trực tiếp với các điểm thi để đảm bảo cấp điện của điện lực, xác định thời gian, địa điểm ưu tiên cấp điện cụ thể; lập và thực hiện phương án đảm bảo cấp điện liên tục cho các điểm thi. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra lưới điện trung, hạ thế và máy biến áp tránh tình trạng quá tải, không để xảy ra tình trạng tạm ngừng, giảm cung cấp điện vì lý do kỹ thuật; đảm bảo ưu tiên cấp điện liên tục cho các điểm thi, hội đồng thi. Đồng thời kiểm tra bảo dưỡng máy phát điện dự phòng tại các đơn vị nhằm đảm bảo cấp điện cho các hội đồng thi khi cần thiết.

“Hiện nay, các điện lực trực thuộc, phòng điều độ, phòng an toàn, phòng kỹ thuật của công ty đã hoàn thành các biện pháp đảm bảo cấp điện cho kỳ thi. Theo đó, lưới điện, trạm biến áp đã được kiểm tra và sửa chữa xong, tại các điểm thi đều bố trí lực lượng trực và máy phát điện dự phòng,… Hiện tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh, công ty đều đã bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và có phương án xử lý sự cố nhanh trong trường hợp nếu có sự cố xảy ra”. – ông Phạm Minh Tuấn khẳng định.

ĐỖ HOẠT