Chủ nhật, 21/07/2019

Xuất khẩu lâm sản đạt 4,15 tỷ USD

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị xuất khẩu lâm sản chính sáu tháng đầu năm 2018 ước đạt 4,15 tỷ USD (bằng 46% kế hoạch năm), tăng gần 8,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Ðây là kết quả quá trình cơ cấu lại ngành lâm nghiệp thời gian qua với sự chuyển biến của nhiều mô hình sản xuất lâm nghiệp giá trị cao, kinh doanh gỗ lớn. Nhất là lĩnh vực sản xuất, chế biến lâm sản xuất khẩu đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, thị trường gỗ trong nước có những chuyển biến và khởi sắc, tạo động lực cho sản xuất phát triển; thúc đẩy các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất lâm nghiệp…

Theo Nhandan