Thứ hai, 20/05/2019

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn

LSO-Sáng nay (26/6), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế
một số công trình, mô hình sản xuất tại xã Nhất Tiến

Là 1 trong 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020; đến nay, xã Nhất Tiến đạt 7/19 tiêu chí. Năm 2018, xã phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí gồm: các tiêu chí về giao thông, thuỷ lợi, cơ sở vật chất văn hoá, tổ chức sản xuất và y tế. Để thực hiện các tiêu chí, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của. Qua 6 tháng đầu năm, nhân dân đóng góp trên 80 triệu đồng mua vật liệu, gần 200 ngày công làm đường giao thông, thuỷ lợi…

Đối với huyện Bắc Sơn, chương trình xây dựng NTM nhanh chóng được triển khai ngay từ đầu năm. Tổng nguồn vốn được bố trí, huy động để đầu tư xây dựng hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất,  giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm là gần 98 tỷ đồng. Cùng với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước, nhân dân đã đóng góp gần 1,8 tỷ đồng, hiến gần 16.000 m2 đất để làm đường giao thông và một số công trình hạ tầng khác. Tính đến nay, huyện có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí và năm 2018 phấn đấu thêm xã Vũ Sơn đạt chuẩn NTM.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Bắc Sơn tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến kiến nghị của xã Nhất Tiến; đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện 5 tiêu chí mà xã phấn đấu đạt trong năm 2018 cũng như thực hiện lồng ghép các tiêu chí trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự tâm huyết, trách nhiệm và sự nỗ lực của xã, sự chung sức đồng lòng của nhân dân.

Đối với 5 tiêu chí xã phấn đấu đạt năm 2018, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, xã Nhất Tiến để triển khai thực hiện. Trong đó tập trung xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn; khảo sát, cứng hoá các tuyến mương trọng điểm, giao thông nội đồng, đầu tư các trạm bơm nước; huy động nguồn lực thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá; tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt để phát huy lợi thế đất đai; bố trí nhân sự, trang thiết bị để đảm bảo tiêu chí y tế đạt chuẩn; các tiêu chí còn lại, đồng chí yêu cầu các sở, ngành cũng phải có kế hoạch, tính toán cụ thể để triển khai thực hiện.

Trước đó, đoàn công tác kiểm tra thực tế một số công trình hạ tầng, mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn xã Nhất Tiến. Nhân dịp này, Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn tài trợ 30 triệu đồng cho xã Nhất Tiến để xây dựng nông thôn mới.

TÂN AN