Thứ bảy, 23/02/2019

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn Đại hội nhiệm kỳ 2018- 2023

LSO-Hôm nay (29/6), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với chủ đề “Đổi mới, hội nhập, sáng tạo, phát triển”. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Về phía Trung ương có lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; lãnh đạo Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu do Đại hội lần thứ nhất đề ra. Hiệp hội đã phát triển toàn diện về mặt tổ chức, tăng cả số lượng và chất lượng hoạt động; trở thành cầu nối đáng tin cậy giữa doanh nghiệp hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hiệp hội đã làm tốt công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến hội viên và cộng đồng doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chuyên môn cho các doanh nghiệp; tổ chức, động viên, phát động các doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong sản xuất kinh doanh…

Về mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định: tiếp tục đổi mới công tác quản lý và hoạt động của Hiệp hội; triển khai tích cực công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và các văn bản liên quan đến doanh nghiệp; tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo, diễn đàn và tham gia phản biện góp ý vào các văn bản, cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; hằng năm phối hợp tổ chức từ 3 đến 4 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp; tổ chức tham quan, giao lưu, học hỏi, gặp mặt, đối thoại; phấn đấu thành lập mới 1 đến 2 chi hội doanh nghiệp cấp huyện, kết nạp thêm 100 đến 150 doanh nghiệp hội viên mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định và đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, doanh nhân và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ tới, Hiệp hội cần lượng hóa rõ hơn các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ, khẩn trương hoàn thiện điều lệ, các quy chế để Hiệp hội hoạt động nền nếp, hiệu quả, phù hợp; xây dựng chương trình hành động toàn khóa, kế hoạch cụ thể từng năm để triển khai thực hiện. Cùng đó làm tốt công tác phát triển hội viên; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động, xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo; không ngừng nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức, văn hóa kinh doanh. Tích cực xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có đủ năng lực, trình độ để quản lý, điều hành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tranh thủ sự giúp đỡ của các hiệp hội trung ương, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố, các hội doanh nghiệp trong tỉnh để tạo sự kiên kết chặt chẽ trong hoạt động…


Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng (bên phải)
trao tặng bằng khen cho tập thể Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 41 thành viên, ông Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khóa I tái cử Chủ tịch khóa II.

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh do có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng bằng khen cho tập thể Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng bức trướng cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2012 – 2017.

PHÙNG KHIÊM