Chủ nhật, 17/02/2019

Xây dựng nông thôn mới ở Tràng Định: Quyết tâm xã điểm

LSO- Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2018 là đưa xã Đề Thám đạt 19/19 tiêu chí. Để thực hiện mục tiêu này, huyện và xã đang dồn lực hoàn thiện các tiêu chí.

Theo rà soát mới nhất, tính đến hết tháng 6/2018, xã Đề Thám đạt 13/19 tiêu chí NTM. Các tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 5 về trường học; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư; tiêu chí số 15 về y tế; tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Đây đều là những tiêu chí khó, không chỉ đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn mà thời gian thực hiện cũng khá dài. Chính vì vậy, để hoàn thành 6 tiêu chí còn lại trong những tháng cuối năm, huyện Tràng Định cũng như xã Đề Thám đã có kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Đối với 6 tiêu chí chưa đạt, có các tiêu chí liên quan đến nguồn lực đầu tư của nhà nước như: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế thì xã đã được đầu tư và hiện đang triển khai xây dựng. Đến nay, tiến độ thi công các công trình đạt khoảng 40%, có công trình chuẩn bị đổ mái tầng 1. Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để đảm bảo tiến độ xây dựng, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu. Trong đó yêu cầu vừa đúng tiến độ vừa đảm bảo chất lượng các công trình.

Thi công công trình Trường Trung học cơ sở xã Đề Thám, huyện Tràng Định

Bên cạnh những tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn của nhà nước, xã Đề Thám xác định rõ những tiêu chí cần sự chung tay góp sức của người dân để triển khai thực hiện. Ví dụ việc thực hiện các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm của tiêu chí giao thông. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Gần đây nhất, 27 hộ dân ở thôn Đỏong Nà đã đóng góp trên 1,2 triệu đồng/hộ để làm gần 200 m đường bê tông từ thôn đến khu trung tâm xã mới với chiều rộng đường từ 3 – 3,5 m. Trước đó, năm 2017, trên 1.000 hộ dân đóng góp 300 nghìn đồng/hộ để làm đường bê tông xi măng trong xã. Nhờ đó đến nay, đường trục thôn trên địa bàn xã được cứng hóa là 11,4 km; đường ngõ xóm cứng hóa được hơn 10 km, xã phấn đấu hoàn thành 2 chỉ tiêu của tiêu chí giao thông trong năm 2018.

Bên cạnh chung sức làm đường trục thôn, ngõ xóm, một số tiêu chí khác cần sự chung sức của người dân, huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện như một số chỉ tiêu của tiêu chí môi trường, nhà văn hóa thôn và nhà ở dân cư cũng được xã Đề Thám khẩn trương triển khai. Ví dụ đối với tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư. Theo kết quả rà soát, xã còn 10 nhà dột nát. Bằng những nguồn lực huy động khác nhau, đến nay đã có 4 nhà được hỗ trợ xây dựng mới và 1 nhà được sửa chữa nâng cấp. Đối với 5 nhà còn lại, có 3 nhà cần xây dựng mới và 2 nhà sửa chữa. Để hỗ trợ nguồn lực thực hiện cho 5 hộ còn lại này, huyện cũng như xã tiếp tục kêu gọi huy động nguồn lực hỗ trợ. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể tiếp tục hỗ trợ một phần công lao động để giúp các gia đình có thể xây mới, sửa chữa nhà ở.

Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, sự chung sức đồng lòng của nhân dân và những giải pháp cụ thể trong việc thực hiện các tiêu chí, xã Đề Thám đặt quyết tâm cao nhất đạt chuẩn NTM năm 2018. Qua đó góp phần vào hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM chung của huyện Tràng Định.

TÂN AN