Thứ bảy, 23/02/2019

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức ngày hội na Chi Lăng năm 2018

LSO-Hôm nay (2/7), tại huyện Chi Lăng, Ban Chỉ đạo tổ chức ngày hội na Chi Lăng họp đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức ngày hội na Chi Lăng năm 2018.


Đồng chí Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực
Ban chỉ đạo tổ chức ngày hội na Chi Lăng năm 2018 phát biểu tại cuộc họp.

Thực hiện kế hoạch, đến nay các cơ quan được giao nhiệm vụ đã chủ động các biện pháp triển khai thực hiện và đảm bảo tiến độ đề ra. Theo đó, cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện đã triển khai 45 hội nghị, thu hút gần 2.000 lượt người tham gia về kiến thức sản xuất na an toàn theo hướng VietGap; xây dựng 8 mô hình vườn mẫu về sản xuất na an toàn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xây dựng bộ tư liệu song ngữ Việt – Anh và Việt – Trung; Báo Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương, địa phương truyền về ngày hội na Chi Lăng. Đồng thời, cung cấp tư liệu về ảnh để in ấn tài liệu tuyên truyền…

Tại hội nghị, thành viên ban chỉ đạo nêu một số ý kiến, đề xuất, tập trung vào các vấn đề: quản lý tem nhãn để thực hiện truy xuất nguồn gốc; kinh phí tổ chức hội thảo khoa học “Hiệu quả trong xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” trong thời gian diễn ra ngày hội; in ấn, phát hành các tờ rơi quảng bá; bố trí gian hàng trưng bày của các đơn vị; an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra ngày hội… Cùng đó, hội nghị xem xét dự thảo dự toán kinh phí tổ chức, kế hoạch chi tiết hoạt động ngày hội na Chi Lăng năm 2018.

ĐỖ HOẠT