Chủ nhật, 21/07/2019

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại Hữu Lũng

LSO-Sáng nay (4/7), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh (đơn vị theo dõi, hướng dẫn huyện Hữu Lũng và các xã được lựa chọn xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018) kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Hữu Lũng và xã Sơn Hà – xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.


Đồng chí Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng đạt được kết quả tích cực. Đến hết tháng 6/2018, toàn huyện có 4 xã đạt 19/19 tiêu chí; 3 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 18 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí; không có xã đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 9,64 tiêu chí/xã.

Năm 2018, huyện phấn đấu xã Sơn Hà đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, xã hoàn thành 12/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm. Trong đó, một số tiêu chí gần đạt như: điện, hình thức tổ chức sản xuất… Hiện khó khăn nhất là tiêu chí môi trường do ý thức của người dân còn hạn chế trong việc xây dựng nhà vệ sinh, khu đổ rác thải, vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm…

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu thảo luận các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó tập trung thực hiện 3 tiêu chí về: văn hóa, giáo dục, y tế; đôn đốc triển khai thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ; các ngành phụ trách từng tiêu chí phối hợp với huyện, xã Sơn Hà hoàn thiện; đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện các nội dung của tiêu chí môi trường… phấn đấu xã Sơn Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

ĐỖ HOẠT