Thứ hai, 18/03/2019
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn:

Tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

LSO-Sáng nay (11/7), Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy (thứ hai từ phải sang) và các đại biểu tham quan
khu trưng bày các sản phẩm nông sản

Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình hành động, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu của nghị quyết bằng các đề án, quy hoạch, chính sách. Cụ thể như: đề án phát triển giao thông nông thôn, chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chương trình về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới …

Theo báo cáo tại hội nghị, tốc độ gia tăng giá trị bình quân ngành nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 – 2010 đạt 4,56%, giai đoạn 2010 – 2015 đạt 2,95%, giai đoạn 2016 – 2017 đạt 3,23%. Năm 2017, thu nhập bình quân 1 nhân khẩu ở nông thôn tăng gấp 2,5 lần so với năm 2008, từ 7,6 triệu đồng/người năm 2008 lên 18,8 triệu đồng/người năm 2017. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, toàn diện. Hiện toàn tỉnh có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 8,65 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm; 100% người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí…

Từ nay đến năm 2030, tỉnh Lạng Sơn đặt ra các mục tiêu cụ thể: giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp tăng 3,5 – 4 lần; giá trị sản phẩm thu trên 1 đơn vị diện tích canh tác trồng trọt tăng 2 – 2,5 lần; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 50-55 triệu đồng, tăng 2,5-3 lần so với hiện nay; phấn đấu đến năm 2030 có 145 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 70,05%). ..


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen
cho 8 tập thể và 4 cá nhân

Để thực hiện được các mục tiêu trên, tỉnh đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện, trong đó tập trung xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất gắn với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ nông thôn; đẩy mạnh đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông thôn; xúc tiến thương mại phát triển thị trường nông sản…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt là nhân rộng những mô hình, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua. Chú trọng việc phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Tạo điều kiện thuận lợi để nông dân và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị trường; nâng cao vị trí, vai trò của kinh tế tập thể. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

TRÍ DŨNG