Thứ sáu, 22/02/2019

Ngân hàng Chính sách Xã hội Văn Quan: Quản lý tốt vốn vay

LSO- Hiện nay, dư nợ cho vay ưu đãi trên địa bàn huyện Văn Quan đạt trên 293 tỷ đồng, tăng trưởng 3,8% (tăng 10,8 tỷ đồng) so với năm 2017. Để đảm bảo nguồn vốn luôn phát huy hiệu quả, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện tăng cường các biện pháp quản lý vốn.

Nguồn vốn cho vay trên địa bàn huyện tập trung vào các chương trình như: cho hộ nghèo vay 110,7 tỷ đồng; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 67,3 tỷ đồng; hộ cận nghèo 49,2 tỷ đồng… Các chương trình vốn đều được tuyên truyền, giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của người dân. Hiện NHCSXH huyện là đơn vị có dư nợ lớn thứ 4 trong toàn chi nhánh tỉnh, có nhiều khoản nợ đến hạn, tiềm ẩn nguy cơ nợ quá hạn. Vì vậy, NHCSXH huyện đã tăng cường kiểm tra, giám sát sử dụng vốn, đôn đốc trả nợ, trả lãi… không để phát sinh nợ quá hạn. Ông Hoàng Tuấn Nghị, Phó Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: Ngay từ đầu năm 2018, đơn vị đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát vốn, rà soát, bám nắm danh sách các hộ nợ đến hạn để chủ động đôn đốc, thu hồi vốn. Đối với việc giám sát nợ đến hạn hằng tháng, đơn vị in nợ đến hạn trước 2 đến 3 tháng và gửi danh sách cho tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã để chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) phân tích kỹ từng trường hợp, báo cáo ngân hàng để có biện pháp phù hợp như: cho gia hạn nợ, đôn đốc thu nợ, đối với những trường hợp gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan thì đơn vị phối hợp lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khoanh nợ, xóa nợ.

Người dân xã Đại An trả tiền vay tại điểm giao dịch

Bà Vy Thị Bích, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại An cho biết: Hội Phụ nữ xã đang quản lý 4 tổ TK&VV với dư nợ 4,6 tỷ đồng. Để quản lý vốn, hội kiểm tra hằng tháng đối với các tổ TK&VV; kiểm tra và định hướng đối với những hộ vừa vay mới và hộ sắp đến hạn trả vốn. Qua đó, đôn đốc việc sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, nhắc nhở các hộ vay trả nợ đến hạn, đồng thời báo cáo kịp thời với ngân hàng những vướng mắc, khó khăn… Nhờ đó, các hội viên đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, các hộ có ý thức trả nợ, lãi, hội không có nợ quá hạn.

Bên cạnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ, lãi, đơn vị thực hiện đối chiếu, phân tích nợ tại 24/24 xã, thị trấn. Kết quả, phân tích nợ được 241 tổ TK&VV, đối chiếu nợ hơn 8.000 khách hàng. Ngoài ra, đơn vị còn quản lý vốn thông qua họp giao ban tại điểm giao dịch xã. Qua đó, nắm rõ tình hình thu nợ, lãi trong tháng, những tồn tại, khó khăn, nguyên nhân nợ quá hạn… Trên cơ sở đó, đơn vị phối hợp với UBND xã chỉ đạo sát sao hơn đối với công tác tín dụng, các tổ chức hội, đoàn thể, tổ TK&VV thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao… Để nâng cao hiệu quả sử dụng, quản lý vốn, từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, nghiệp vụ quản lý vốn cho cán bộ tổ TK&VV, tổ chức hội và chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ông Hoàng Tuấn Nghị, Phó Giám đốc NHCSXH huyện cho biết thêm: Nhờ quản lý tốt, nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Hiện nay, nợ quá hạn trên địa bàn còn 186 triệu đồng, giảm 14 triệu đồng (giảm 7%) so với năm 2017, chỉ chiếm 0,06% tổng dư nợ (mức cho phép là 2%). Qua rà soát, từ nay đến cuối năm, huyện còn 639 món với hơn 11,6 tỷ đồng nợ đến hạn. Thời gian tới, NHCSXH huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động, xử lý tốt các khoản nợ sắp đến hạn, nợ quá hạn, không để phát sinh nợ quá hạn mới.

Từ đầu năm 2018 đến nay, NHCSXH huyện kiểm tra 19/24 điểm giao dịch xã, thị trấn; 58 tổ TK&VV, kiểm tra 18 hộ có nợ quá hạn. Đối với các khoản nợ quá hạn, cán bộ ngân hàng phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, ban giảm nghèo xã đến tận nhà đôn đốc, động viên; các khoản nợ sắp đến hạn được xem xét, xử lý cho vay lưu vụ, gia hạn hoặc thu hồi đúng quy định.
KIM HUYÊN